Theo đó, từ 26/12, Ngân hàng Nhà nước không chỉ là cơ quan ngang bộ như hiện nay, mà sẽ đảm nhiệm chức năng của một ngân hàng trung ương, hoạt động độc lập, tự chủ theo chuẩn mực quốc tế.

Ngoài các nhiệm vụ như trước đây, Nghị định bổ sung thêm rất nhiều quyền cho ngân hàng trung ương như: xây dựng chỉ tiêu lạm phát, chủ trì phòng chống rửa tiền, mua bán ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng… Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 26/12/2013.

01GVNlogo.png